XIV Krajowe FORUM Informacji Naukowej i Technicznej

20-22.09.2017