Opłata konferencyjna

OPŁATA KONFERENCYJNA (do 15 lipca 2019)

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w formularzu zgłoszeniowym.

 

 

  • opłata konferencyjna bez noclegów (uczestnicy we własnym zakresie organizują noclegi)

350 PLN (80 EUR dla uczestników zagranicznych)

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w XV Forum INT prosimy o wniesienie opłaty najpóźniej do dnia 15 lipca 2019 na konto:

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ
PKO BP S.A. Oddział 2 w Katowicach
nr rachunku 72 1020 2313 0000 3502 0145 1798
z dopiskiem: XV Krajowe FORUM INT
wraz z nazwiskiem uczestnika