Opłata konferencyjna

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata za uczestnictwo w Konferencji jednej osoby obejmuje:

 udział we wszystkich sesjach,

  • Informator z abstraktami referatów w wersji drukowanej i elektronicznej
  • praca zbiorowa zawierająca referaty
  • poczęstunki kawowe,
  • business lunch w restauracji (środa, czwartek),
  • uroczysta kolacja (środa)

Opłata nie obejmuje noclegów.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konferencji prosimy o wniesienie opłaty na konto:

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ

PKO BP S.A. Oddział 2 w Katowicach

nr rachunku 72 1020 2313 0000 3502 0145 1798

z dopiskiem: VI. ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE wraz z nazwiskiem uczestnika.

Organizatorzy rezerwują noclegi w specjalnej cenie dla uczestników w miejscu obrad Konferencji w NOVOTEL KATOWICE CENTRUM.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie www i w formularzu zgłoszeniowym.

Formularz proszę przesłać elektronicznie na adres: konferencja.ptin@gmail.com