Organizatorzy

Organizator konferencji:

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ

Współorganizatorzy:

Zakład Zarządzania Informacją Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego
Zakład Zarządzania Informacją Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komitet organizacyjny:

  • Dr hab. Diana Pietruch-Reizes
  • Dr Renata Frączek
  • Dr Anna Matysek

Patronat medialny konferencji:

Kwartalnik Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
ptint
Kwartalnik Zagadnienia naukoznawstwa
zn