Organizatorzy

Organizator konferencji:

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca – dr hab. Diana Pietruch-Reizes

Członkowie

dr Renata Frączek
dr Paloma Korycińska
dr Anna Matysek