Organizatorzy

ORGANIZATORZY

Organizator konferencji:

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ

Współorganizatorzy:

  • Zakład Zarządzania Informacją Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Zakład Zarządzania Informacją Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego

Komitet organizacyjny:

  • dr hab. Diana Pietruch-Reizes – przewodnicząca
  • dr Renata Frączek
  • dr Anna Matysek