Terminy

nadesłanie formularza zgłoszeniowego do 30 czerwca 2018
nadesłanie abstraktu referatu
(wymagana liczba znaków od 1000 – 1200 )
w języku polskim i angielskim
do 30 czerwca 2018
nadesłanie pełnego tekstu referatu do 30 września 2018
końcowy termin wniesienia opłaty konferencyjnej do 30 września 2018
ogłoszenie programu konferencji do 31 października 2018
konferencja 29 – 30 listopada 2018