Terminy

 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego
  nadesłanie abstraktu referatu w języku polskim i angielskim
  zgłaszanie propozycji tematów do przedstawienia w ramach sesji posterowych
  do 30 czerwca 2017 
  do 31 lipca 2017
 • przesłanie informacji do autorów o przyjęciu referatu przez Komitet Programowy XIV FORUM INT
  do 31 lipca 2017
 • nadesłanie pełnego tekstu referatu
  do 31 sierpnia 2017
 • wniesienie opłaty konferencyjnej
  do 31 lipca 2017
 • konferencja
  20 – 22 września 2017