Terminy

TERMINY

  • nadesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem w języku polskim i angielskim przez autorów referatów

do 31 maja 2016

  • potwierdzenie za pomocą e-mail przyjęcia tytułów i streszczeń referatów przez Organizatorów Konferencji

do 30 czerwca 2016

  • nadesłanie pełnego tekstu referatu drogą elektroniczną

do 15 września 2016

  • wniesienie opłaty konferencyjnej przez uczestników Konferencji będących autorami referatów:
    • opłata wpłacona do 31 sierpnia 2016 – 450 zł od osoby
    • opłata wpłacona po 31 sierpnia 2016 – 550 zł od osoby
  • przyjmowanie zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy) uczestników konferencji niebędących referentami i autorami referatów oraz wniesienie przez nich opłaty konferencyjnej

do 21 listopada 2016

  • Konferencja: 1–2 grudnia 2016