Terminy

  • do 31 października 2020 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego,
    • Formularz zgłoszeniowy w wersji Word lub PDF.
  • do 31 października 2020 roku – nadsyłanie abstraktów wystąpień,
  • do 25 listopada 2020 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
  • 27 listopada 2020 roku – VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce