Zaproszenie

Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej serdecznie zaprasza Państwa do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE (Katowice, 29-30 listopada 2018). Wzorem lat ubiegłych tematyka konferencji obejmuje w szerokim zakresie zagadnienia funkcjonowania informacji w nauce, w tym m.in. kwestie otwartego dostępu do publikacji naukowych i wyników badań naukowych, strategie w tym zakresie, nowe i eksperymentalne sposoby komunikacji naukowej, e-infrastruktury cyfrowe, biblioteki i repozytoria cyfrowe, także zagadnienia ochrony informacji naukowej.
Zapraszamy Państwa do współpracy i prezentacji wyników badań własnych w formie referatów.

Dr hab. Diana Pietruch-Reizes
Prezes PTIN