Zaproszenie

Szanowni Państwo,
W listopadzie 1991 r. zorganizowano I Krajowe FORUM Informacji Naukowej i Technicznej, na którym dokonano przeglądu stanu działalności w zakresie informacji naukowej i technicznej oraz polityki jej rozwoju. Prezentowano zagadnienia kompleksowej obsługi informacyjnej użytkownika w sferze nauki, techniki i przemysłu, wskazując na osiągnięcia ośrodków INT oraz uczelni wyższych w rozwoju systemów informacyjnych, technologii systemów ekspertowych.
Od tego czasu, co dwa lata Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej (PTIN) przygotowuje konferencje z cyklu Krajowe FORUM INT.
W bieżącym roku PTIN organizuje piętnastą ogólnopolską konferencję naukową, wzorem lat ubiegłych z udziałem gości zagranicznych, pod hasłem Informacja – Wiedza – Innowacje w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XV Forum INT, które odbędzie się w dniach 18-19 września 2019 r. na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Zapraszamy Państwa do wymiany poglądów i doświadczeń, do dyskusji oraz prezentacji problemów teoretycznych, metodologicznych i praktycznych w odniesieniu do zagadnień informacji z uwzględnieniem kontekstu interdyscyplinarnego.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w XV Krajowym Forum INT.

Z wyrazami szacunku
dr hab. Diana Pietruch-Reizes
Prezes Zarządu PTIN