Zaproszenie

ZAPROSZENIE

W tym roku mija 10 lat od zorganizowania w Katowicach pierwszej konferencji naukowej na temat zarządzania informacją w nauce. Na przestrzeni tego czasu w Polsce i na świecie zainteresowanie wieloaspektową problematyką funkcjonowania informacji w obszarze nauki wyraźnie wzrosło. Świadczą o tym nowe propozycje teoretyczne, wzrost liczby badań empirycznych, nowe narzędzia do ich pomiaru. Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej organizuje kolejną – szóstą już – konferencję z cyklu Zarządzanie informacją w nauce w dniach 1 – 2 grudnia 2016 r. Podczas konferencji omawianych będzie wiele istotnych zagadnień w odniesieniu do zarządzania informacją. Prezentowana będzie najnowsza wiedza na temat szeroko ujmowanych problemów informacji w nauce, m.in. wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych w celu poprawy dostępu do informacji naukowej i unowocześnienia komunikacji naukowej. Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami zarządzania informacją w sektorze nauki, którzy będą mieli okazję podzielić się doświadczeniami, poglądami, zaprezentować referaty, a ponadto spędzić czas w miłej atmosferze.

Ogólnopolska Konferencja ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE to przede wszystkim:

  • wyjątkowe wydarzenie naukowe poświęcone wielowymiarowej problematyce informacji naukowej,
  • prezentacja własnych koncepcji, teorii, interpretacji,
  • interesujące prezentacje zaproszonych Wykładowców,
  • miła atmosfera,
  • wydawnictwo informacyjne z abstraktami,
  • publikacja wybranych tekstów w recenzowanym czasopiśmie naukowym „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” – 8 punktów (lista MNiSW),
  • profesjonalna obsługa wydarzenia.

Tradycyjnie spotkamy się w Katowicach.

Dr hab. Diana Pietruch-Reizes

Prezes PTIN