Zebrania Zarządu

28 czerwca 2019 r. odbyło się zebranie Zarządu PTIN

W programie spotkania były m.in.:

 • Sprawy związane z bieżącą działalnością PTIN
 • Stan aktualny finansów PTIN. Stan rachunku
 • Przygotowania do  XV Krajowego FORUM Informacji Naukowej i Technicznej pod hasłem Informacja – Wiedza – Innowacje w Europejskiej Przestrzeni Badawczej
  Termin konferencji: 18 – 19 września 2019

Miejsce: Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. St. Łojasiewicza 4.


31 stycznia 2020 r. odbyło się zebranie Zarządu PTIN

W programie spotkania były m.in.:

 • Sprawy związane z bieżącą działalnością PTIN
 • Raport – XV FORUM  Informacji Naukowej i Technicznej / Informacja – Wiedza – Innowacje w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, 18-19.09.2019
 • Plan pracy PTIN na rok 2020
 • Kwartalnik PTINT. Co dalej? Nowe propozycje, współpraca z platformą Biblioteki Jagiellońskiej UJ
 • Prace związane z organizacją przez Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej przy współpracy merytorycznej Zakładu Zarządzania Informacją Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie VIII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: Zarządzanie informacją w nauce w listopadzie 2020 r.
 • Sprawozdanie o stanie finansów PTIN na koniec 2019 r.

Miejsce: Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. St. Łojasiewicza 4.


18 grudnia 2020 r. odbyło się zebranie Zarządu PTIN

w związku z sytuacją pandemiczną w trybie online, na którym poruszono m.in.nastepujące kwestie:

 • Sprawy związane z bieżącą działalnością PTIN
 • Informacja o działalności Rady Towarzystw Naukowych PAN i udziale prezesa PTIN, dr hab. Diany Pietruch-Reizes, prof. UJ w pracach Rady
 • Sprawozdanie dotyczące VIII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: Zarządzanie informacją w nauce; która odbyła się jako spotkanie jednodniowe 27 listopada 2020 r. w formule zdalnego dostępu czyli wideokonferencji za pośrednictwem platformy MS Teams (środowisko Microsoft Office 365).
 • Plan pracy PTIN na rok 2021
 • Sprawozdanie o stanie finansów PTIN na koniec 2020 r.

28 czerwca 2021 r. odbyło się zebranie Zarządu PTIN

w związku z sytuacją pandemiczną w trybie online, w trakcie którego poruszono m.in. nastepujące zagadnienia:

 • Sprawy związane z bieżącą działalnością PTIN
 • Przygotowania do jubileuszu 30-lecia FORUM  INT (1991-2021), w tym organizacji (w trybie spotkania online lub w trybie hybrydowym) przez Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej  XVI FORUM  Informacji Naukowej i Technicznej w październik 2021
 • Zapowiedź jubileuszu 30-lecia PTIN 1992-2022. Konferencja jubileuszowa – maj 2022.