OPŁATA KONFERENCYJNA
Opłata za uczestnictwo w Konferencji jednej osoby, w tym:

wynosi: 400 zł

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konferencji prosimy o wniesienie opłaty najpóźniej do dnia 30 września 2018 na konto:

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ
PKO BP S.A. Oddział 2 w Katowicach
nr rachunku: 72 1020 2313 0000 3502 0145 1798
z dopiskiem: VII. ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE 2018 wraz z nazwiskiem uczestnika


Koniec strony