ORGANIZATORZY
Organizator konferencji:
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ

Współorganizatorzy:

Zakład Zarządzania Informacją Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego
Zakład Zarządzania Informacją Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komitet organizacyjny:

Patronat medialny konferencji:
Kwartalnik Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
Kwartalnik Zagadnienia naukoznawstwa


Koniec strony