REFERATY i PUBLIKACJA 

Organizatorzy przewidują publikacje pozytywnie zrecenzowanych tekstów artykułów (nadesłanych do 30 września 2018) w punktowanym czasopiśmie naukowym ,,Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej" (PTINT).
Teksty referatów (10-15 stron, wersja elektroniczna) w celu ujednolicenia ich formy i przygotowania do publikacji prosimy przygotować według wskazówek na stronie czasopisma www.ptin.org.pl

Zarząd PTIN podczas zebrania, które odbyło się 2 lipca br., podjął decyzję, że wybrane teksty po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w języku angielskim w kwartalniku PTINT w trybie Open Access na platformie Open Journal Systems.