Adres do korespondencji:
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ
Plac Sejmu Śląskiego 1, pokój 312
40-032 KATOWICE

Adres e-mail:
ptin@ptin.org.pl

Numer KRS 0000015162
REGON 012609602
NIP 5212900159

Nr konta:
72 1020 2313 0000 3502 0145 1798
W listopadzie 2020 r. zapraszamy na kolejną edycję konferencji "Zarządzanie informacją w nauce"
Więcej informacji pojawi się wkrótce.