REPOZYTORIUM PREZENTACJI
1.Babik Wiesław O ,,podwórkowym" stylu zarządzania informacją
2.Marzec Paweł, Piotrowski DominikNarzędzie analityczne Lighthouse w ocenie jakości wybranych serwisów internetowych bibliotek szkół wyższych w Polsce
3.Matysek Anna, Pulikowski ArkadiuszStrategie wyboru źródeł informacji naukowej
4.Młodzka-Stybel AgnieszkaWyszukiwanie informacji dziedzinowej z zastosowaniem wyszukiwarki fasetowej
5.Osiński ZbigniewPrzydatność baz Web of Science i Scopus do analizowania i diagnozowania stanu dyscypliny naukowej - analiza porównawcza i problemy metodyczne. Przypadek dyscypliny library and information science